Додаток 2
(інформаційний)

Перелік
документів, які необхідно подати в ОСП, для проходження процедури сертифікації
фахівця з неруйнівного контролю

Документ

Примітка

1. Заявка на проведення сертифікації фахівця з НК встановленої ОСП «УКРЕКСПЕРТ» форми.

 

оформлюється на кожен метод НК та галузь сертифікації (НПАОП 0.00-1.63-13 або ISO 9712:2012) окремо, підписується роботодавцем, головним бухгалтером та кандидатом на сертифікацію.

2. Заява про видачу сертифікату встановленої ОСП «УКРЕКСПЕРТ» форми.

оформлюється на кожен метод НК та галузь сертифікації (НПАОП 0.00-1.63-13 або ISO 9712:2012) окремо, підписується кандидатом на сертифікацію.

3. Додатки:

3.1. Копія документу про освіту

 

3.2. Копія паспорту кандидата на сертифікацію.

сторінка з прізвищем українською мовою

3.3. Копія сертифікату фахівця з даного методу НК з відмітками роботодавця.

тільки за умови розширенні сфери дії, продовженні сертифікації або повторній сертифікації

3.4. Документ про спеціальну підготовку кандидата на сертифікацію, виданий визнаним ОСП «УКРЕКСПЕРТ» навчальним центром з НК, завірений печаткою або його копія

за наявності

3.5. Довідка про стан зору або її копія кандидата на сертифікацію

-         для всіх методів НК;

-         встановленої ОСП «УКРЕКСПЕРТ» форми при сертифікації згідно вимог стандарту ISO 9712:2012.

3.6. Довідка, видана роботодавцем, із зазначенням методу НК та виду продукції (виробничі сектори), контроль якої проводив кандидат під наглядом сертифікованого(их) фахівця(ів) з НК ІІ або ІІІ рівня кваліфікації.

у разі первинної сертифікації згідно вимог НПАОП 0.00-1.63-13

3.7. Довідка про можливість роботи в зоні дії іонізуючого випромінювання

тільки для RT методу НК

3.8. Три фотокартки кандидата на сертифікацію розміром 3х4 см

 

3.9. Перелік розроблених кандидатом на сертифікацію особисто або у співавторстві методичних матеріалів з заявленого методу НК

тільки для кандидатів на III рівень кваліфікації

3.10. Документальне підтвердження стажу практичної роботи із заявленого методу НК

при первинній сертифікації згідно вимог стандарту ISO 9712:2012

3.11. Копія довідки з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ)

тільки для юридичних осіб (резидентів)

 


TopList