Головна сторінка

Асоціація незалежних експертів України «Укрексперт» (Асоціація “Укрексперт”) створена і діє згідно з законодавством України, як незалежна експертна організація. Згідно з Законом України "Про охорону праці" та дозволами Держгірпромнагляду від 11.03.98р. № 20.ПР.98 та від 29.07.2011р. № 3004.11.30-74.15.0, Асоціація “Укрексперт” здійснює експертизу щодо спроможності суб'єктів господарювання забезпечити додержання вимог законів та інших нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки під  час виконання випробувань, технічного огляду та/або експертного  обстеження  устаткування підвищеної небезпеки, позитивними результатами якої є видача Держгірпромнаглядом цим суб’єктам господарювання дозволу (у відповідності з Порядком видачі дозволів Державним комітетом з нагляду за охороною праці та його територіальними органами (постанова КМ від 26.10.2011р. № 1107) на проведення випробувань об’єктів підвищеної небезпеки, а саме: неруйнівний контроль (радіаційний, ультразвуковий, магнітний, капілярний, візуально-оптичний, герметичності, вихорострумовий, радіохвильовий, електричний тощо); руйнівний контроль (механічні випробування, визначення твердості, спектральний та хімічний аналіз, металографія тощо); експертне обстеження (технічне діагностування); технічний огляд; інші види випробувань, що забезпечують необхідний рівень контролю за технічною безпекою підйомних споруд, парових та водогрійних котлів, посудин. що працюють під тиском, трубопроводів пари та гарячої води, устаткування та технологічних об’єктів енергетики, нафтогазового комплексу, металургійних, коксохімічних, хімічних, нафтохімічних, нафтогазопереробних виробництв, інших виробництв та об’єктів підвищеної небезпеки.

Персонал Асоціації "Укрексперт", відповідальний за проведення експертизи ВЛ, не пов’язаний з розробленням, виробництвом, постачанням, монтажем, закупівлею, володінням, використанням чи технічним обслуговуванням об’єктів підвищеної небезпеки і не здійснює вищенаведених випробувань, тобто не є конкурентом зазначених ВЛ, що гарантує незалежність його оцінок і висновків, а також неупередженість під час проведення атестації ВЛ.

ВЛ, що претендує на отримання дозволу Держгірпромнагляду на проведення випробувань об'єктів підвищеної небезпеки, надсилає до Асоціації  “Укрексперт” заявку встановленої форми, до якої додаються:

-         галузь діяльності;

-         Положення про ВЛ;

-         Паспорт ВЛ;

-         Настанова з якості ВЛ;

-         Свідоцтво про державну реєстрацію підприємства (затверджена копія);

-         Довідка про внесення до ЄДРПОУ (затверджена копія);

-         Статут підприємства (затверджена копія);

-         Ліцензія Держатомрегулювання, якщо ВЛ заявляється на проведення радіаційного контролю (затверджена копія);

-         Копія попереднього дозволу Держгірпромнагляду (якщо був виданий);

Процедура експертизи ВЛ передбачає такі основні етапи:

1.  Розгляд та реєстрація заявки ВЛ.

2.  Експертиза документів, наданих ВЛ, на відповідність нормативним актам з охорони праці та іншим нормативно-технічним документам.

3.  Формування комісії для проведення обстеження ВЛ за місцем розташування з урахуванням її галузі діяльності.

4.  Розробка програми обстеження ВЛ за місцем розташування з урахуванням її галузі діяльності.

5.  Обстеження ВЛ за місцем розташування.

6. Розгляд результатів експертизи ВЛ та прийняття рішення щодо готовності ВЛ до проведення випробувань об’єктів підвищеної небезпеки.

7.  Підготовка та затвердження експертного висновку за результатами експертизи та передача його ВЛ.

Під час експертизи здійснюється оцінка повноти та достатності наданих заявником документів. За результатами експертизи приймається рішення про продовження експертизи або про її призупинення і, при позитивному рішенні, призначається обстеження за місцем розташування ВЛ. Обстеження ВЛ здійснюється комісією, яка призначається Асоціацією  “Укрексперт”. Комісія на місці перевіряє відповідність ВЛ критеріям експертизи та відповідність наданої ВЛ інформації фактичному стану.

При підсумковій експертизі (аналіз заявки ВЛ з додатками, акту експертизи документів ВЛ, звіту про обстеження за місцем розташування тощо) визначається готовність ВЛ до проведення випробувань об’єктів підвищеної небезпеки в межах галузі діяльності ВЛ і опрацьовується відповідний висновок експертизи.

Експертизу документів, обстеження ВЛ у стаціонарних умовах та підсумкову експертизу здійснюють висококваліфіковані експерти, які мають великий досвід у проведенні спеціальних видів робіт з оцінки технічного стану об’єктів підвищеної небезпеки.

Результати експертизи будуть позитивними, якщо ВЛ:

-    виконує загальні вимоги до діяльності випробувальних лабораторій згідно з ДСТУ ISO/IEC 17025:2006, ДСТУ-Н ПМГ 15:2007, НПАОП 0.00-7.10-07;

-    виконує спеціальні вимоги відповідних державних нормативних актів про охорону праці щодо наявності кваліфікованого персоналу, необхідного обладнання, організаційно-технічної та нормативної документації;

-      має систему якості, яка забезпечує якість виконання випробувань та підтвердження того, що при проведенні випробувань конкретних об'єктів будуть використовуватись такі методи та засоби випробувань, які передбачені відповідними нормативними документами;

-  має у Статуті (Положенні) запис про зазначений вид діяльності;

-  виконує вимоги відповідних нормативних актів про охорону праці щодо забезпечення безпечних умов праці.

Експертиза випробувальних та діагностичних лабораторій у сфері промислової безпеки

АСОЦІАЦІЯ НЕЗАЛЕЖНИХ ЕКСПЕРТІВ УКРАЇНИ “УКРЕКСПРТ”

ідентифікаційний код 24721069

03113, м. Київ, вул. Шевцова 5, к. 309; тел. 228-09-76, факс. 594-69-99; www.osp.kiev.ua/oal

Рейтинг@Mail.ru