Орієнтовний перелік документів

Орієнтовний перелік документів, які повинна мати лабораторія  

 

1.  Правова документація:

· статут підприємства;

· положення про випробувальну лабораторію;

· паспорт випробувальної лабораторії;

· галузь діяльності;

· ліцензії; дозволи.

2. Нормативна документація на об’єкти та методи випробувань:

Державні та міждержавні стандарти, державні нормативні акти охорони праці, документація, що регламентує технічні вимоги до продукції, яка випробується, та методи її випробувань і вимірювань згідно з галуззю акредитації лабораторії, інструкції з охорони праці та промислової безпеки.

 3. Документація на систему забезпечення якості:

Настанова з якості випробувальної лабораторії. (Розробляється та оформлюється згідно з РМГ20-97 “Рекомендации по разработке руководства по качеству лаборатории неразрушающего контроля и технической диагностики”.)

 4. Документація на засоби випробувань:

Реєстраційні документи на обладнання (журнал, картки, листи та ін.), що містять такі відомості:

· назва та види обладнання;

· підприємство виробник, тип (марка), заводський та інвентарний номер;

· дата виготовлення, отримання та введення до експлуатації обладнання;

· стан на час закупівлі (нове, те що було у вжитку, після ремонту та ін.);

· дані щодо несправності, ремонтів, технічного обслуговування;

· дані щодо атестації та повірки;

· документи з експлуатації та технічного обслуговування випробувального обладнання та засобів вимірювальної техніки;

· паспорт на кожну одиницю випробувального обладнання та засобів вимірювальної техніки;

· графіки атестації вимірювального обладнання та повірок засобів вимірювальної техніки.

5. Документація щодо персоналу лабораторії:

· особові справи співробітників лабораторії;

· посадові інструкції;

· матеріали щодо атестації співробітників лабораторії (фахові та з охорони праці);

6. Документація на порядок проведення випробувань та реєстрації даних:

· програми та методики проведення випробувань;

· документи, що містять порядок розрахунків та розрахункові дані;

· робочі журнали, що містять результати випробувань та вимірювань;

· протоколи випробувань;

· звіти щодо проведених випробувань;

· інструкції з охорони праці та промислової безпеки.

 7. Документація щодо підтримання умов у приміщеннях:

· інструкції із забезпечення належного порядку у випробувальних приміщеннях;

· журнал контролю стану навколишнього середовища у приміщеннях;

· експлуатаційна документація на обладнання, що контролює та (або) підтримує необхідні умови навколишнього середовища в приміщеннях.

8. Документація щодо архіву

Інструкція щодо порядку ведення архіву даних випробувань та вимірювань, робочих журналів, розрахункових даних, протоколів, звітів, супровідних документів до об’єктів випробувань тощо. 

Рейтинг@Mail.ru

Експертиза випробувальних та діагностичних лабораторій у сфері промислової безпеки

АСОЦІАЦІЯ НЕЗАЛЕЖНИХ ЕКСПЕРТІВ УКРАЇНИ “УКРЕКСПРТ”

ідентифікаційний код 24721069

03113, м. Київ, вул. Шевцова 5, к. 309; тел. 228-09-76, факс. 594-69-99; www.osp.kiev.ua/oal