Поточна інформація

Інформаційний посібник для замовниківформаті Adobe Reader)
Нормативна документація щодо сертифікації фахівців з НК

Програмний комітет ОСП «УКРЕКСПЕРТ»
Перелік екзаменаторів системи сертифікації ОСП «УКРЕКСПЕРТ»

Архів

Атестація випробувальних лабораторій

 


ВАЖЛИВО!!!

В зв’язку введенням на території України карантину щодо запобігання розповсюдження вірусу COVI-19 з 17.03.2020р. ОСП «Укрексперт» працюватиме у черговому режимі та на віддаленому офісі. Прохання всі питання, що виникають, задавати на електронну адресу : osp-ukrex@ukr.net та за телефоном: 093-648-08-78.

Бажаємо всім міцного здоров’я!Орган із сертифікації персоналу Асоціації незалежних експертів України «Укрексперт» (ОСП «УКРЕКСПЕРТ») успішно пройшов процедуру реакредитації в результаті якої отримав атестат акредитації НААУ. Цей атестат акредитації підтверджує компетентність ОСП «УКРЕКСПЕРТ» здійснювати сертифікацію фахівців з неруйнівного контролю згідно вимог міжнародного стандарту ISO 9712:2012 (Атестат акредитації НААУ №6О016, Додаток).


 

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України своїм наказом від 21.04.15 р. № 247, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13.05.15 р. за № 519/26964, визнав такими, що втратили чинність:

1) наказ Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 15 серпня 1997 року № 221 «Про затвердження Порядку проведення та оформлення результатів нагляду (інспекційного контролю) за діяльністю сертифікованого персоналу», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 29 жовтня 1997 року за № 516/2319 (із змінами) - НПАОП 0.00-6.11-97;

2) наказ Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 15 серпня 1997 року № 223 «Про затвердження Порядку визнання Центрів навчання Органом із сертифікації персоналу в галузі неруйнівного контролю», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 29 жовтня 1997 року за № 516/2321 - НПАОП 0.00-6.10-97.

Скасування вищезгаданих наказів жодним чином не впливають на встановлені НПАОП 0.00-1.63-13 процедури підтвердження кваліфікації (сертифікації) фахівців, які виконують роботи з неруйнівного контролю металу та зварних з'єднань при виготовленні, монтажі, експлуатації, реконструкції, ремонті, експертному обстеженні та технічному огляді машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, оскільки:

-        процедури проведення інспекційного контролю за виробничою діяльністю фахівців з неруйнівного контролю регламентовані вимогами відповідного розділу НПАОП 0.00-1.63-13 (див. Розділ Х);

-        порядок визнання навчальних центрів з неруйнівного контролю регламентований вимогами відповідного розділу НПАОП 0.00-1.63-13 (див. Розділ V).


 

Держгірпромнагляд України своїм листом від 06.04.2015р. № 2016/0/11-07/6/15 відкликав листи Держнаглядохоронпраці від 01.12.2001 за № 08-11/4474 та від 13.06.2005 за № 04-06/3145, які жодним чином не стосувалися встановленої НПАОП 0.00-1.63-13 процедури підтвердження кваліфікації (сертифікації) фахівців, які виконують роботи з неруйнівного контролю металу та зварних з'єднань при виготовленні, монтажі, експлуатації, реконструкції, ремонті, експертному обстеженні та технічному огляді машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.

Таким чином, станом на сьогодні, орган із сертифікації персоналу Асоціації незалежних експертів України «Укрексперт» (ОСП «Укрексперт») продовжує здійснювати сертифікацію вищезгаданих фахівців в повній відповідності до вимог НПАОП 0.00-1.63-13.

 


 

В зв’язку із введенням в дію з 05.02.13 р. нормативно-правого акту з охорони праці НПАОП 0.00-1.63-13 «Правила сертифікації фахівців з неруйнівного контролю» та втрату чинності НПАОП 0.00-6.14-97 Орган із сертифікації персоналу Асоціації незалежних експертів України «Укрексперт» (ОСП «УКРЕКСПЕРТ») розпочав сертифікацію фахівців з неруйнівного контролю машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки згідно вимог НПАОП 0.00-1.63-13.

 


TopList