Інспекційний контроль

      У період дії сертифікату та кваліфікаційного посвідчення ОСП «УКРЕКСПЕРТ» здійснює інспекційний контроль за виробничою діяльністю фахівця з НК, власника сертифіката та кваліфікаційного посвідчення:

      Інспекційний контроль здійснюється:

Ø не рідше 1 разу протягом терміну дії сертифіката виданого у відповідності з вимогами НПАОП 0.00-1.63-13;

Ø не рідше 2 раз протягом терміну дії сертифіката виданого у відповідності з вимогами стандарту ISO 9712:2012.

      Запит стосовно проходження інспекційного контролю ОСП «УКРЕКСПЕРТ» розсилає поштою на ту адресу, яка була вказана в заявочних документах на сертифікацію. Щоб не виникало непорозумінь з приводу неотримання від ОСП запиту щодо інспекційного контролю власник сертифікату повинен вчасно інформувати ОСП «УКРЕКСПЕРТ» про зміну місця роботи, адреси та контролювати питання по проходженню інспекційного контролю.

      ОСП «УКРЕКСПЕРТ» подає роботодавцю висновок за результатами інспекційного контролю, у якому зазначаються зауваження і пропозиції по їх усуненню.

      У випадку негативних висновків за результатами інспекційного контролю ОСП «УКРЕКСПЕРТ» приймає рішення про анулювання сертифікату і кваліфікаційного посвідчення.

            Бланки анкет-запитальників Ви можете роздрукувати за наступними посиланнями:

-       процедура НПАОП

-       процедура ISO


TopList