Фізична придатність

    Кандидат на сертифікацію повинен надати документальне підтвердження задовільного стану зору відповідно до таких вимог:

Ø  гострота зору зблизька повинна давати змогу кандидату щонайменше читати букви № 1 за таблицею Джегера або № 4,5 шрифту Times Roman чи еквівалентні (заввишки 1,6 мм) на відстані не менше ніж 30 см одним оком або обома очима з корекцією чи без (в окулярах чи без);

Ø  сприйняття кольорів повинне бути достатнє для того, щоб кандидат на сертифікацію міг розрізнити і диференціювати контраст між кольорами та відтінками сірого, що використовуються у даному методі контролю.

    Кандидат на сертифікацію з радіографічного методу НК додатково окрім документального підтвердження задовільного стану зору повинен надати документальне підтвердження про можливість його роботи в зоні іонізуючого випромінювання.

    Кандидати на сертифікацію згідно вимог стандарту ISO 9712:2012 мають подати медичну довідку про гостроту зору та сприйняття кольорів на бланку тільки встановленої ОСП «УКРЕКСПЕРТ» форми.


TopList