Продовження сертифікації і повторна сертифікація

 

    Після закінчення першого терміну дії сертифікату і кваліфікаційного посвідчення І, ІІ або ІІІ рівнів кваліфікації фахівець, який бажає продовжити виробничу діяльність у сфері дії цих документів, повинен пройти процедуру продовження сертифікації згідно затверджених ОСП «УКРЕКСПЕРТ» у встановленому порядку схем.
    
Для продовження сертифікації власники сертифікатів ОСП «УКРЕКСПЕРТ» повинні подати в ОСП «УКРЕКСПЕРТ» заявку та особову заяву встановленої форми з тими ж додатками, що і при первинній сертифікації (за виключенням копії документу про освіту), копію сертифікату з відмітками роботодавця про виробничу діяльність фахівця з НК. На підставі експертизи поданих документів ОСП «УКРЕКСПЕРТ»:

Ø  надає Заявнику на І або ІІ рівень кваліфікації направлення на атестацію (загальний, спеціальний і практичний екзамени, якщо відсутнє розширення галузі сертифікації порівняно з попереднім сертифікатом І або ІІ рівня кваліфікації та позитивний результат інспекційного контролю) в АЦНК системи сертифікації ОСП «УКРЕКСПЕРТ» - процедура НПАОП;

Ø  приймає рішення щодо сертифікації Заявника на ІІІ рівень кваліфікації (результати розгляду структурованої системи накопичення балів та додатків до неї, якщо відсутнє розширення галузі сертифікації порівняно з попереднім сертифікатом ІІІ рівня кваліфікації та позитивний результат інспекційного контролю) - процедура НПАОП;

Ø  надає Заявнику на ІІІ рівень кваліфікації направлення на атестацію (базовий і екзамен з основного методу якщо сертифікований фахівець не набрав достатньо балів за результатами структурованої системи накопичення балів або у разі негативного результату інспекційного контролю) - процедура НПАОП;

Ø  приймає рішення щодо сертифікації (якщо відсутнє розширення галузі сертифікації порівняно з попереднім сертифікатом І, ІІ та ІІІ рівнів кваліфікації та позитивний результат інспекційного контролю) - процедура ISO.

    У разі розширення галузі сертифікації порівняно з попереднім сертифікатом ОСП «УКРЕКСПЕРТ»:

Ø  надає Заявнику направлення на спецпідготовку та атестацію (загальний, спеціальний і практичний екзамени) в НЦНК та АЦНК системи сертифікації ОСП «УКРЕКСПЕРТ» - процедура НПАОП (для І та ІІ рівнів кваліфікації);

Ø  надає Заявнику направлення на атестацію (практичний екзамен в обсязі ІІ рівня кваліфікації, без розробки інструкції з НК, з того виробничого сектору, на який розширюється галузь сертифікації і екзамен з основного методу) в АЦНК системи сертифікації ОСП «УКРЕКСПЕРТ» - процедура НПАОП (для ІІІ рівня кваліфікації);

Ø  надає Заявнику направлення на атестацію (спеціальний і практичний екзамени - у разі розширення галузі сертифікації, або загальний, спеціальний і практичний екзамени - у разі негативного результату інспекційного контролю) в АЦНК системи сертифікації ОСП «УКРЕКСПЕРТ» - процедура ISO (для І та ІІ рівнів кваліфікації);

Ø  приймає рішення щодо сертифікації за результатами письмового екзамену (не менше 25 питань) або структурованої системи накопичення балів - процедура ISO (для ІІІ рівня кваліфікації).

    Для повторної сертифікації (після закінчення другого терміну дії сертифікату і кваліфікаційного посвідчення) власники сертифікатів ОСП «УКРЕКСПЕРТ» повинні подати в ОСП «УКРЕКСПЕРТ» заявку та особову заяву встановленої форми з тими ж додатками, що і при продовженні сертифікації, копію сертифікату з відмітками роботодавця про виробничу діяльність фахівця з НК. На підставі експертизи поданих документів ОСП «УКРЕКСПЕРТ» і якщо відсутнє розширення галузі сертифікації::

Ø  надає Заявнику направлення на спецпідготовку та атестацію (загальний, спеціальний і практичний екзамени) в НЦНК та АЦНК системи сертифікації ОСП «УКРЕКСПЕРТ» - процедура НПАОП (для І та ІІ рівнів кваліфікації);

Ø  надає Заявнику направлення на атестацію (екзамен з основного методу - у разі позитивного результату інспекційного контролю або базовий екзамен і екзамен з основного методу - у разі негативного результату інспекційного контролю) в АЦНК системи сертифікації ОСП «УКРЕКСПЕРТ» - процедура НПАОП (для ІІІ рівня кваліфікації);

Ø  надає Заявнику направлення на атестацію (практичний екзамени - у разі позитивного результату інспекційного контролю, або загальний, спеціальний і практичний екзамени - у разі негативного результату інспекційного контролю) в АЦНК системи сертифікації ОСП «УКРЕКСПЕРТ» - процедура ISO (для І та ІІ рівнів кваліфікації);

Ø  приймає рішення щодо сертифікації за результатами письмового екзамену (не менше 25 питань) або структурованої системи накопичення балів (у разі позитивного результату інспекційного контролю) - процедура ISO (для ІІІ рівня кваліфікації);

Ø  надає Заявнику направлення на атестацію (екзамен з основного методу - у разі негативного результату інспекційного контролю) в АЦНК системи сертифікації ОСП «УКРЕКСПЕРТ» - процедура ISO (для ІІІ рівня кваліфікації).

            У разі розширення галузі сертифікації порівняно з попереднім сертифікатом, ОСП «УКРЕКСПЕРТ» має діяти так як у випадку розширення галузі сертифікації підчас продовження сертифікації.

 

TopList