Вимоги до загальної і спеціальної підготовки

Ø  У Таблицях 1 ÷ 3 наведено вимоги до загальної і спеціальної підготовки та виробничого стажу кандидата на сертифікацію згідно вимог НПАОП 0.00-1.63-13.

 


Таблиця 1

Вимоги (мінімальні) до загальної підготовки

 

Рівень кваліфікації

Базова освіта

I або ІІ

Повна загальна середня освіта

IIІ

Вища технічна освіта

Таблиця 2

Мінімальні вимоги до спеціальної підготовки фахівця в галузі НК

Метод НК

І рівень

(години) b e g

ІІ рівень

(години) a b e g

ІІІ рівень

(години) e g

RT

72

80 f

72 c d

UT

64

80

72 c d

AT

64

80

48

LT

A – базові знання

10

10

10

B – контроль тиском

20

70

24 c d

C – газоаналітичний метод

20

70

32 c d

ET

30

80

40

MT

30

80

32

PT

30

80

24

VT

30

40

24

Базові знання (для прямого доступу на ІІІ рівень)

-

-

80

а Для допуску до кваліфікаційних екзаменів відразу на ІІ рівень потрібна загальна тривалість спеціальної підготовки, визначена для І та ІІ рівнів.

b Тривалість спеціальної підготовки може бути скорочена до 50 %, якщо сертифікацію буде обмежено:

у використанні (напр., автоматизовані методи ET, MT, UT смуг, труб і стрижнів або товщиноміра чи контроль розшарувань катаного сталевого листа);

у методиці (напр., з усіх способів RT застосування тільки радіоскопії);

для RT та UT – І рівень лише в одному секторі.

c Тривалість спеціальної підготовки може бути скорочена до 50 %, якщо кандидат уже сертифікований на ІІ рівень по цьому методу.

d До 50 % необхідної тривалості спеціальної підготовки може бути досягнуто через практичні заняття, погоджені з ОСП.

e ОСП може прийняти рішення про скорочення до 50 % необхідної загальної кількості годин спеціальної підготовки для тих кандидатів, які закінчили технічний ВУЗ або мають щонайменше два роки інженерної чи наукової освіти, отриманої в технічному ВНЗ.

 f Якщо сертифікація звужена до розшифровки знімків чи тільки одного сектора продукції, мінімально необхідна тривалість спеціальної підготовки для безпосереднього допуску становить 56 годин. Примітка а не діє.

g Максимальне скорочення може бути не більше 50 %.

Таблиця 3

Мінімальний вимоги до виробничого стажу

 

Метод НК

Виробничий стаж

(місяці) a с d f

І рівень

ІІ рівень b

ІІІ рівень g h

RT

6

12

18

UT

6

12

18

AT

6

12

18

LT

A – базові знання

6

12

18

B – контроль тиском

6

12

18

C – газоаналітичний метод

6

12

18

ET

3

9

18

MT

3

6

12

PT

3

6

12

VT

3

6

12

a Стаж роботи у місяцях базується на номінальному 40-годинному тижні чи на законодавчо встановленому робочому тижні. Якщо особа працює понад 40 годин на тиждень, тоді до уваги можна взяти усі відпрацьовані нею години, за умови надання підтвердження цього стажу.

b Якщо на ІІ рівень сертифікують фахівця з І рівнем, то відповідно до положень цих Правил тривалість виробничого стажу відповідає тривалості, необхідній для сертифікації на ІІ рівень. Якщо на ІІ рівень сертифікують кандидата, що не має І рівня, то виробничий стаж має становити суму часу, необхідного для І та ІІ рівнів.

c Тривалість виробничого стажу може бути зменшена до 50 %, але не може бути менше   3-х місяців, коли сертифікацію обмежено у застосуванні (напр., автоматизований контроль).

d Виробничий стаж може бути отриманий одночасно за двома чи більше методами НК, зазначеними у цих Правилах, зі скороченням загального необхідного стажу:

на 25 % - для двох методів;

на 33 % - для трьох методів;

на 50 % - для чотирьох і більше методів.

В усіх випадках роботодавець кандидата повинен підтвердити, що за кожним з методів контролю він має щонайменше 50 % тривалості виробничого стажу, зазначеного в цій таблиці.

f Максимальне скорочення може становити 50 %.

g Для сертифікації на ІІІ рівень за цими Правилами виробничий стаж становить час роботи за ІІ рівнем. Якщо ж фахівця сертифікують відразу на ІІІ рівень без стажу роботи за ІІ рівнем, тривалість необхідного стажу повинна становити сумарну тривалість, передбачену для ІІ та ІІІ рівнів. Скорочення тривалості в такому випадку не допускається.

h Ці значення передбачають, що кандидати успішно закінчили технікум (технічна спеціалізація) або щонайменше два роки навчання в технічному ВНЗ. В іншому випадку тривалість має бути збільшена вдвічі.

 

Ø  У Таблицях 4 ÷ 5 наведено вимоги до загальної і спеціальної підготовки та виробничого стажу кандидата на сертифікацію згідно вимог стандарту ISO 9712:2012

 

Таблиця 4 – Мінімальні вимоги до спеціальної підготовки

 

Метод НК

І рівень

(години) 7.2.5.

ІІ рівень

(години) 7.2.4., 7.2.5.

ІІІ рівень

(години) 7.2.4., 7.2.5.

VT

16

24

24

PT

16

24

24

MT

16

24

32

RT

40

80

40

UT

40

80

40

Примітки:  1. Для RT не включені години за темою «Радіаційна безпека».

2. Наведеної таблиці стосуються вимоги п.п. 7.2.4. та 7.2.5. стандарту ISO 9712:2012

 

Таблиця 5 – Мінімальні вимоги до виробничого стажу

 

Метод НК

Виробничий стаж

(місяці) 7.3.1., 7.3.3.

І рівень

ІІ рівень

ІІІ рівень 7.3.2.

VT

1

3

12

PT

1

3

12

MT

1

3

12

RT

3

9

18

UT

3

9

18

Примітка:  Наведеної таблиці стосуються вимоги п.п. 7.3.1., 7.3.2. та 7.3.3. стандарту ISO 9712:2012

 

 

 


TopList